Maak goede afspraken over veiligheid

Praat regelmatig met je kind en maak samen goede afspraken over online veiligheid.

Gaat er toch iets mis? Laat je kind weten dat hij of zij altijd naar jou toe kan komen. Probeer niet boos te worden. Het moet voor je kind veilig zijn om bij jou hulp te vragen.