Geef als ouder het goede voorbeeld

Jij bent als ouder een belangrijk voorbeeld voor je kind voor mediagebruik. Wees je hier als ouder bewust van. Hoe jij reageert op media is ook een voorbeeld voor je kind. Bijvoorbeeld op momenten waarop er geweld of grof taalgebruik op het beeldscherm voorbijkomt.